Elk personeelslid van KBC, in overgangsregeling of met pensioen kan lid worden van de kring Senioren KBC Limburg. Ook de partner kan aansluiten. Het ex-personeelslid dient wel zelf initiatief te nemen. U vindt hieronder het aansluitingsformulier.

Download hier de bijlagen

aansluitingsformulier (versie 2023).pdf
aansluitingsformulier (versie 2023).doc

Eventueel kan u ook contact opnemen met de voorzitter van de kring: Rita DE GREEVE.

Wij onderscheiden "eigen leden" en "toetredende leden":

Eigen leden (E-lid):

  • gepensioneerden KBC leden, vanaf 60 jaar
  • de weduwen/weduwnaars van de in actieve dienst overleden personeelsleden
  • de weduwen/weduwnaars van een gepensioneerd KBC lid
  • de personeelsleden in overgangsregeling vanaf 55 jaar.

Voor al deze leden wordt de kring gesubsidieerd door Sofo. Alleen de leden met volwaardig lidmaatschap (eigen leden), hebben stemrecht.

Jaarlijks lidgeld of jaarlijkse activiteitsbijdrage: 15 euro per persoon.

Toetredende leden (T-lid):

  • het personeelslid dat hoofdlid is bij een andere kring en bij ons bijkomend lid wordt
  • de personeelsleden die de bank verlaten hebben via een uitstapregeling of vertrek stimulerende maatregel
  • de personeelsleden van ex-CERA kantoren gepensioneerd voor 01.07.1998
  • gepensioneerden van aanverwante vennootschappen bvb Centea die niet aangesloten zijn bij het Pensioensfonds.

Voor de toetredende leden bekomt de kring nooit subsidie van SOFO. Om de kosten voor onze kring betaalbaar te houden, vragen wij de toetredende leden:

  • een jaarlijks lidgeld of jaarlijkse activiteitsbijdrage van 15 euro per persoon, zoals voor de eigen leden
  • een bijkomende tussenkomst van 30 euro per jaar (enkel voor het toetredende lid - de partner betaalt niets extra's).

Leden die een email-adres hebben, kunnen dit melden aan Rita De Greeve. Alle uitnodigingen en verslagen worden dan naar hun email-adres gestuurd.

Graag ook lid worden?

Vraag lidmaatschap aan