Bestuur

Wil je iemand van het bestuur contacteren?
Dat kan via email kringseniorenkbclimburg@gmail.com

Geschiedenis van de kring senioren KBC Limburg

Onze statuten

Onze laatst goedgekeurde statuten.

Documenten in verband met een ongevalsaangifte

Belangrijke mededelingen