Alle deelnemers aan activiteiten van de Kringen zijn verzekerd tegen ongevallen via de polis afgesloten door het Sociaal Fonds (schade aan het voertuig en/of lichamelijk letsel).

Hier vind je de polis en de aangifteformulieren

polis

Aangifteformulier Omnium dienstverplaatsingen Sociaal Fonds

Aangifteformulier lichamelijk ongeval voor Kringen Gepensioneerden