Statuten

De statuten van de vzw Sociaal Fonds KBC vind je hier.

De vereniging heeft tot belangeloos doel de ondersteuning van de gepensioneerde medewerkers van KBC, zoals hieronder verder omschreven. Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de vereniging wordt verwezenlijkt, behoren onder meer:

  • in opdracht van de ondernemingen van de KBC Groep, waarmede de vereniging een overeenkomst heeft afgesloten, te zorgen voor de bevordering van de morele, sociale, culturele en materiele belangen van de gepensioneerde medewerkers (werknemers, zelfstandigen en gedelegeerde bestuurders) en hun gezinsleden alsmede van de weduwen/weduwnaars en wezen van in dienst overleden medewerkers.
  • de co√∂rdinatie van de werking van de kringen van gepensioneerden van de KBC Groep, die dezelfde doelstelling nastreven.

Het Sociaal Fonds KBC vzw is bereikbaar via het emailadres: sociaalfonds@kbc.be.

Aanvraag lidmaatschap

Alle gepensioneerde medewerkers (werknemers, zelfstandigen en gedelegeerde bestuurders) van de KBC-groep zijn gerechtigd het lidmaatschap van de vzw Sociaal Fonds KBC aan te vragen. Het Bestuur beslist soeverein over de toetreding van de leden. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Nadat je het formulier hebt ingevuld klik je op "versturen". Je kandidatuur komt op de agenda van de eerstvolgende raad van bestuur van Sociaal Fonds KBC vzw. Na afloop word je op de hoogte gebracht van de beslissing.

Lidmaatschap aanvragen