uitnodiging

Beste collega, vriend, vriendin, 

Wanneer jullie deze nieuwsbrief ontvangen, is de zomer alweer bijna voorbij. Zo snel gaat het. Wens dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren. Hopelijk hebben jullie een fijne tijd gehad samen met familie en vrienden. Het opvangen van de kleinkinderen zal ook weer minder worden aangezien de school terug begonnen is. We kijken nu uit naar een mooie nazomer en de prachtige kleuren van de herfst. Het bestuur van jullie kring heeft niet stilgezeten en graag nodigen we jullie uit op onze volgende activiteiten. Meer details over deze activiteiten vinden jullie in bijgaande nieuwsbrief en op onze nieuwe website Homepage | Kring senioren KBC Limburg Agenda | Kring senioren KBC Limburg A.u.b. schrijf je tijdig in voor alle activiteiten! 

Tot snel! Groetjes, Rita 

VAN HARTE PROFICIAT AAN ALLEN DIE IN SEPTEMBER EN OKTOBER VERJAREN.

Woensdag 4 oktober 2023:

Graag nodigen wij u en uw partner uit op onze eerste samenkomst van het winterseizoen die zal doorgaan op WOENSDAG 4 OKTOBER 2023 om 19 UUR We hebben geprobeerd hiervan iets speciaals te maken en hebben onze voorzitter van KBC Johan Thijs, ondanks zijn zwaar beladen agenda, kunnen strikken voor deze voordracht. Hem voorstellen hoeft niet en we weten allemaal dat hij een uitstekend spreker is. Het thema van de voordracht is KBC EN DE TOEKOMST. 
Hij zal het dan ook vooral hebben over de toekomstplannen, de strategie en de digitalisering van KBC. Na de lezing van ongeveer anderhalf uur bieden wij u een receptie aan met een hapje en een drankje waar jullie verder kunnen keuvelen, hetzij over de voordracht, hetzij over andere leuke voorbije dingen en plannen voor de toekomst.
Omwille van logistieke redenen gaat deze voordracht NIET door op de gewone locatie in Rapertingen maar WEL in het Rubenshof, Ridderstraat 8 in Alken (de locatie van onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie).
Om parkeerproblemen in Alken te vermijden is het aangewezen om de gratis openbare parking ’t Kapittel in Alken-Centrum te gebruiken. Deze is te bereiken door vóór de kerk rechts af te slaan; de ingang van de parking bevindt zich een 100-tal meters verder aan de linkerkant. Om het ‘Rubenshof’ te bereiken steekt u dan, tegenover de ingang van de parking, de straat over en via de doorsteek ziet u het gebouw recht voor u liggen.
Uitzonderlijk vragen wij jullie een tussenkomst in de kosten van 12 EUR per persoon. Inschrijven gebeurt door overschrijving van dit bedrag op rekening BE73 4500 0796 4160 van Kring Senioren KBC Limburg met vermelding ‘Lezing Johan Thijs’ en dit UITERLIJK OP 20 SEPTEMBER 2023. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid voor deze interessante activiteit.

Vrijdag 20 oktober 2023:

WANDELING IN BORGLOON OP VRIJDAG 20 OKTOBER 2023 Samenkomst op de parking van de Café Coureur, Oorsprongstraat 5, 3840 Borgloon (Kerniel).
Vertrek van de wandeling stipt om 13u30. De wandeling is ongeveer 6 km. Zorg voor stevig schoeisel. Na de wandeling is er taart en koffie voorzien in de Coureur. De kostprijs is 7,5 euro. De kringkas neemt de koffie en taart te zijnen laste. Waarvoor dank! Extra consumpties zijn voor eigen rekening.
Gelieve in te schrijven liefst via email: gilbert.vanstapel@gmail.com of GSM 0499/ 54 04 43 ten laatste op vrijdag 13/10/2023 en eveneens mede te delen of je koffie en taart wenst zodat wij aan de Coureur kunnen laten weten hoeveel taarten ze dienen te bestellen. Tot in Borgloon. Gilbert Vanstapel .

Het wandelteam

Woensdag 8 november 2023:

Beste collega, Graag nodigen wij u en uw partner uit op onze volgende voordracht die zal doorgaan op WOENSDAG 8 NOVEMBER 2023 OM 14 UUR In het Ontmoetingscentrum Sint Ludovicus in Rapertingen, Luikersteenweg 395 in Hasselt.
We verwelkomen de eminente spreker PETER VERLINDEN die het zal hebben over ‘WEG UIT CONGO: HET DRAMA VAN DE KOLONIALEN ‘ Peter Verlinden (1957) was ruim dertig jaar lang VRT-journalist gespecialiseerd in de ‘Regio van de Grote Meren (Congo, Rwanda en Burundi)’ en in crisisverslaggeving. In zijn nonfictieboeken geeft hij een stem aan de levende en historische krachten. Daarbij heeft hij het niet alleen over het koloniale verleden van Centraal-Afrika maar ook, en vooral, over de actuele tragedies. De getuigen in zijn boeken confronteert hij met de historische, politieke en sociale context van toen en nu. Zijn werk overschouwt meer dan 150 jaar Europees-Afrikaanse relaties, biedt inzicht in het verleden en het heden, maar geeft ook ruimte aan debat en dialoog met uiteindelijk de vraag: “En wat dan nu?”. Als docent aan de KU Leuven legt hij zich toe op het functioneren van de massamedia, meer specifiek bij internationale conflicten. Zo analyseert hij niet alleen maar bevraagt hij ook zijn eigen rol als journalist. Dat kan wel eens confronterend zijn. De voordracht handelt over het koloniale verleden van België in Congo! Denk maar aan al wat er te doen is geweest de laatste jaren rond de rol van Koning Leopold II. Hij is zeer gedreven en zal ook geen enkele vraag uit de weg gaan! Zorg er voor dat je de aangeboden kans niet mist om hem bezig te horen om deze problematiek ook in 2023 beter te kunnen begrijpen.
Inschrijven voor deze voordracht bij Paul Peeters, ondervoorzitter van de kring, per mail paul.jm.peeters@gmail.com of bij uitzondering telefonisch 0472945058 . Dit alles VOOR 1 NOVEMBER 2023 !!! Natuurlijk is er voor iedereen na de voordracht taart en koffie voorzien !

Donderdag 16 november 2023:

Beste collega, Na het succesvol feest van vorig jaar (ons uitgesteld lustrumfeest) heeft het bestuur besloten om voor het herfstfeest van dit jaar dezelfde locatie aan te houden. Het is ons dus een groot genoegen u en uw partner uit te nodigen op ons herfstfeest op DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023 Website: www.krekelhofhasselt.be De zalen van ’t Krekelhof zijn stijlvol ingericht met een mooi zicht op de aangelegde tuin en het Albertkanaal. 12u15 Verwelkoming met aperitief 13u Tafelen ’t Krekelhof is te bereiken via de Kempische Steenweg in Hasselt (verkeersproblemen zijn opgelost): vanuit het noorden rechts aan de eerste verkeerslichten na de Philipsbrug en vanuit het zuiden links aan de eerste verkeerslichten na de brug over het Albertkanaal. Vervolgens volgt u deze weg (Paalsteenstraat) tot aan het Albertkanaal en dan rechts. Zo komt u er zonder problemen.
In bijlage (laatste bladzijde) vinden jullie een inschrijvingsformulier waarop jullie, naast de opgave van deelneming, tevens maximum vier concrete namen van collega’s als gewenste tafelgenoten kunt invullen. Bij de plaatsverdeling zal, in de mate van het mogelijke, met uw wensen rekening gehouden worden. Bij aankomst zal iedere deelnemer het nummer van de hem/haar voorbehouden tafel overhandigd krijgen. 6 Om de inschrijving/plaatsverdeling vlot te laten verlopen vragen wij u ook:

- voor echtparen bij de inschrijving de naam te vermelden van de persoon die bij KBC gewerkt heeft;
- voor alleenstaanden de eigen naam. 
De kostprijs voor het feest van de kring is 82 EUR per persoon. Uw financiële tussenkomst bedraagt voor dit jaar 42 EUR per deelnemer. Uw deelname wordt bevestigd door overschrijving van het verschuldigde bedrag, dus 42 EUR per deelnemer, op rekening BE73 4500 0796 4160 van Kring Senioren KBC Limburg met vermelding ‘16 november en de namen van de deelnemers’. 
We wensen de ruimte van ’t Krekelhof optimaal te benutten en daarom moeten we het aantal deelnemers beperkten tot 200. De eerste 200 inschrijvende leden zijn dus zeker van hun deelname.
De inschrijvingen starten op 20 oktober en worden afgesloten op 31 oktober 2023. Om organisatorische redenen dienen zowel overschrijving als inschrijvingsformulier in ons bezit te zijn VOOR 1 NOVEMBER 2023. Annulatie van deelname kan ten laatste op 10 november. We willen jullie van harte welkom heten en wensen jullie een gezellige en aangename namiddag. 
Het bestuur 

MEDEDELINGEN
Jubilea 60 jaar gehuwd (diamanten jubileum):  Alfons Reynkens en Marcella Hoogmartens op 15 juli 2023 Jaak Nijsen en Roza Creemers op 18 juli 2023 Frans Recko en Marie-Louise Gurny op 20 juli 2023 Jules Reekmans en Magda Franssens op 26 juli 2023 Rudy Meex en Annette Castermans op 16 augustus 2023 Paul Hendrikx en Jacqueline Volders op 29 augustus 2023
50 jaar gehuwd (gouden jubileum): Rita Mees en Guy Motmans op 7 juli 2023 Jan Beerten en Jeannine Vandueren op 9 juli 2023 Nicole Mertens en Gerard Gielen op 13 juli 2023 Lodewijk Housen en Lutgart Stevens op 28 juli 2023 Agnes Briers en Kazimierz Tumkiewicz op 3 augustus 2023 Luc Libregs en Scarlette Thijs op 17 augustus 2023 Michel Jacobs en Odette Geerits op 18 augustus 2023 Liberte Tans en Michel Hermans op 29 augustus 2023 

Allemaal een dikke proficiat!
Nieuwe kringleden: Erik Dumon, Zilverenhelmenstraat 49, 3545 Halen.

Kringactiviteiten:

Kringkoor: De woensdagen 13 en 27 september 2023, en 11 en 25 oktober 2023 om 9u30 in de Gildezaal, Joris van Oostenrijkstraat 65 in Kuringen 

Beleggingsdenktank: De donderdagen 21 september 2023 en 19 oktober 2023 om 14u in KBC Hasselt Singel Op deze bijeenkomsten zijn uiteraard alle kringleden van harte welkom. 

Deelname aan de activiteiten van onze ‘Kring van Senioren KBC Limburg’ geeft ons automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons telkens hiervan te verwittigen. Dank voor uw begrip. 

BELANGRIJK: Mogen wij u vragen ons in volgende gevallen een mailtje of bericht te sturen: 1) bij een adreswijziging 2) bij wijziging van telefoonnummer 3) bij een overlijden 4) bij het in gebruik nemen van een e-mailadres 5) bij wijziging van het e-mailadres. 

U helpt ons hiermee om onze ledenlijsten up-to-date te houden en verzendingskosten te besparen Alvast bedankt.

INSCHRIJVINGSFORMULIER TERUG TE ZENDEN VOOR 1 NOVEMBER 2023 NAAR Adelin Vandormael, Heiligenbornstraat 66, 3750 Alken Of (bij voorkeur) een email sturen naar kringseniorenkbclimburg@gmail.com 

Naam, voornaam ……………………………………. 

Schrijft in voor het Herfstfeest van 16 november 2023 met  1 persoon (x)  2 personen (x)  en wenst de tafel te delen met (x) 1. M en Mw …………………………. 3. M en Mw …………………………… 2. M en Mw ………………………….. 4. M en Mw …………………………… Graag informeren bij de gewenste tafelgenoten of zij ook komen. ------------------ (x) aankruisen wat u past ………………………….. (handtekening

 

Ook interessant