Algemeen Nieuws
 • BELANGRIJK  
  Mogen wij u vragen om ons een e-mail of bericht te sturen, bij:
  1) adreswijziging;
  2) wijziging van telefoonnummer;
  3) overlijden;
  4) het in gebruik nemen van een e-mail adres;
  5) wijziging van het e-mail adres.

   
 • TE ONTHOUDEN
  Bij het overlijden van een Kringlid willen wij u vragen een bericht te sturen aan het Sociaal Fonds
  evenals aan Kring Senioren KBC Limburg. Bij ontstentenis van enige kennisgeving kan immers
  niemand van de Kring aanwezig zijn op de afscheidsdienst.
   
 • Indien u zieke collega's kent die bezoek mogen ontvangen en dit ook wensen, verzoeken wij u
  ons dit mee te delen.
  Een eenvoudig telefoontje aan één van onze bestuursleden volstaat.

Ook interessant

Algemeen Nieuws

Documenten in verband met een ongevalsaangifte

Algemeen Nieuws

KBC - De sportlijn

Algemeen Nieuws

Inschrijvingen voor uitstappen en reizen