Algemeen Nieuws

Ingevolge de grote belangstelling voor en de (soms) laattijdige ontvangst van de uitnodigingen voor de citytrips; daguitstappen en meerdaagse reizen doen we ons uiterste best om iedereen een gelijke kans te geven en trachten we de uitnodigingen op hetzelfde ogenblik bij alle leden te bezorgen doch ingevolge de verschillende manieren van verzenden (e-mail of brief) en de verschillende wijzen van inschrijving/betaling (self-banking of manueel, langs dezelfde bank of via een andere, enz…), kunnen we deze gelijke kans helaas niet garanderen

Daarom zal voor elke reis of uitstap volgende regeling gelden:

Op de uitnodiging zal een startdatum voor de inschrijving/betaling worden vermeld. De periode tussen de datum van verzending en de startdatum voor de betaling zal ongeveer 8 dagen bedragen zodat iedereen rustig de tijd heeft om te beslissen om al dan niet deel te nemen.

De volgorde van vermelding van de stortingen op onze rekening bepaalt de rangorde van de  inschrijvingen.
Betalingen die ons vóór voormelde (start)datum bereiken, zullen worden beschouwd als zijnde toegekomen 2 dagen nà de startdatum.

Wij hopen alzo ieders kans maximaal te vrijwaren doch als iemand een betere suggestie heeft, zijn we daar heel dankbaar voor.

Ook interessant

Algemeen Nieuws

Documenten in verband met een ongevalsaangifte

Algemeen Nieuws

KBC - De sportlijn

Algemeen Nieuws

Mededeling