Na het succesvol feest van vorig jaar (ons uitgesteld lustrumfeest) heeft het bestuur besloten om voor het herfstfeest van dit jaar dezelfde locatie aan te houden. 

Het is ons dus een groot genoegen u en uw partner uit te nodigen op ons herfstfeest op DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023 in het Krekelhof.Website: www.krekelhofhasselt.be 

De zalen van ’t Krekelhof zijn stijlvol ingericht met een mooi zicht op de aangelegde tuin en het Albertkanaal.

12u15 Verwelkoming met aperitief en om 13u Tafelen
t Krekelhof is te bereiken via de Kempische Steenweg in Hasselt (verkeersproblemen zijn opgelost): vanuit het noorden rechts aan de eerste verkeerslichten na de Philipsbrug en vanuit het zuiden links aan de eerste verkeerslichten na de brug over het Albertkanaal. Vervolgens volgt u deze weg (Paalsteenstraat) tot aan het Albertkanaal en dan rechts. Zo komt u er zonder problemen. 
In bijlage (laatste bladzijde) vinden jullie een inschrijvingsformulier waarop jullie, naast de opgave van deelneming, tevens maximum vier concrete namen van collega’s als gewenste tafelgenoten kunt invullen. Bij de plaatsverdeling zal, in de mate van het mogelijke, met uw wensen rekening gehouden worden. Bij aankomst zal iedere deelnemer het nummer van de hem/haar voorbehouden tafel overhandigd krijgen. 
Om de inschrijving/plaatsverdeling vlot te laten verlopen vragen wij u ook: - voor echtparen bij de inschrijving de naam te vermelden van de persoon die bij KBC gewerkt heeft; - voor alleenstaanden de eigen naam.
De kostprijs voor het feest van de kring is 82 EUR per persoon. Uw financiële tussenkomst bedraagt voor dit jaar 42 EUR per deelnemer. Uw deelname wordt bevestigd door overschrijving van het verschuldigde bedrag, dus 42 EUR per deelnemer, op rekening BE73 4500 0796 4160 van Kring Senioren KBC Limburg met vermelding ‘16 november en de namen van de deelnemers’.
We wensen de ruimte van ’t Krekelhof optimaal te benutten en daarom moeten we het aantal deelnemers beperkten tot 200. De eerste 200 inschrijvende leden zijn dus zeker van hun deelname. 
De inschrijvingen starten op 20 oktober en worden afgesloten op 31 oktober 2023.
Om organisatorische redenen dienen zowel overschrijving als inschrijvingsformulier in ons bezit te zijn VOOR 1 NOVEMBER 2023. Annulatie van deelname kan ten laatste op 10 november. We willen jullie van harte welkom heten en wensen jullie een gezellige en aangename namiddag.

Andere activiteiten

Datum Type activiteit Locatie
4 oktober 2023 KBC en de toekomst vergadering Alken Bekijk activiteit
8 november 2023 Spreker Peter Verlinden, VRT-journalist vergadering Hasselt Bekijk activiteit