laatste aanpassing:
nieuw

webbeheer
Leon Gerits

Onze kring:

De voorzichtige start van onze kring werd gegeven op 5 juni 1963, toen  enkele gepensioneerden onder het voorzitterschap van Jozef Strik en secretaris Jozef Jans de koppen bij elkaar staken en voorlopig bij te dragen tot de verwezenlijking van hun morele, sociale en culturele belangen.
Ter verwezenlijking hiervan worden de volgende activiteiten georganiseerd: sociaal dienstbetoon, lezingen, culturele manifestaties, daguitstappen, wandelingen, fietstochten, meerdaagse
reis, kaartclub,  beleggingsdenkclub, kringkoor, jaarlijks Herfstfeest, jaarlijkse Eucharistieviering voor de overleden kringleden en de nieuwjaarsontmoeting. 
De kring kan tevens occasioneel medewerking verlenen aan acties opgezet door de VZW Sociaal Fonds KBC ten voordele van de gepensioneerden Groep KBC.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van onze kring? Lees dan hier verder...

 

Reacties en suggesties zijn welkom in ons "Gastenboek"

VEEL PLEZIER AAN ONZE WEBSITE